Wie is Ons?

Diaconia is ‘n inisiatief van die NG Kerk en VG Kerk. Dit is hoe ons werk:

  • Ons fokus op vroeëkindontwikkeling in die stryd teen armoede.
  • Ons werk in vennootskappe met die Regering, nie-regerings organisasies en maatskappye waarby gemeentes kan inskakel.
  • Ons ondersteun NG en VGK-gemeentes om sistemies in die stryd teen armoede in Suid-Afrika betrokke te raak.
  • Ons voorsien, waar moontlik, saaikapitaal vir gemeentes se betrokkenheid by vroeëkindontwikkeling.
  • Ons doen voorspraak en bemarking vir vroeëkindontwikkeling in die kerk en samelewing.
  • Ons help gemeentes stap-vir-stap om by vroeëkindontwikkeling in hul gemeenskap betrokke te raak.

Ons het twee predikante en ‘n sekretaresse in voltydse diens. Ons het ook ‘n spesialis-vroeëkindontwikkelingspan van drie persone wat by die praktiese implimentering van projekte betrokke is.

Ds Sean Esterhuizen
Ds Sean EsterhuizenPSD: Diaconia
021 957 7175
079 6717 603
sean@kaapkerk.co.za
Ds Nioma Venter
Ds Nioma VenterPSD: Diaconia
021 957 7110
076 553 1831
nioma@kaapkerk.co.za
Nicola Visser
Nicola VisserAdmin Beampte