Journal2016-08-10T08:51:55+02:00

Vroeëkindontwikkeling

Die waarde van leesgroepe en waarom gemeentes kan oorweeg om uit te reik deur middel van stories: Nioma Venter, PSD van die NGK Wes-Kaap se Diensgroep, DIACONIA, vertel wat hul werk

Suid Kaap Brande

Getuienisse kan gekyk word deur na Bybelmedia se YouTube kanaal te gaan: youtube/bybelmedia. Op die kanaal gebruik die soekterm “Impakstories”. Die speellys sal oopmaak. Die volgende getuienisse is beskikbaar: 12.1 Omgeeliefde 1 Plettenbergbaai

Vrygemaak… daarom gee ons om

Liefhê, omgee, barmhartigheid bewys, versorg en skuiling bied is vir ons onlosmaaklik deel van Christen-wees. In ons viering van die Reformasie in 2017 word ons opnuut herinner in watter teologiese oortuigings hierdie lewensdeugde ingebed is

Die nugtere mistiek van Andrew Murray

Teologiese en sosio-politieke ontwikkelinge het in Suid-Afrika daartoe bygedra dat ’n bevindelike tradisie van veral die 19de-eeuse Afrikaanse kerklikelewe op die agtergrond verdwyn het. Hierdie ireniese en transformatiewe tradisie is toenemend in die 20ste eeu verdring deur ’n kille intellektualisme en ’n dorre leersuiwerheid.

CHANGE A LIFE TODAY

As long as poverty, injustice & inequality persist, none of us can truly rest. It doesn’t take much to change a life, Get in touch today and start making the difference.

VOLUNTEER
DONATE NOW
Go to Top