Die waarde van leesgroepe en waarom gemeentes kan oorweeg om uit te reik deur middel van stories:

Nioma Venter, PSD van die NGK Wes-Kaap se Diensgroep, DIACONIA, vertel wat hul werk behels:

Wat kan ware verandering in Suid Afrika bring: