Wie is ons?

Diaconia is ‘n inisiatief van die NG Kerk en VG Kerk. Dit is hoe ons werk:

  • Ons fokus op Vroeë Kindontwikkeling in die stryd teen armoede.
  • Ons werk in vennootskappe met die Regering, nie-regerings organisasies en maatskappye waarby gemeentes kan inskakel.
  • Ons ondersteun NG en VGK-gemeentes om sistemies in die stryd teen armoede in Suid-Afrika betrokke te raak.
  • Ons voorsien, waar moontlik, saaikapitaal vir gemeentes se betrokkenheid by Vroeë Kindontwikkeling.
  • Ons doen voorspraak en bemarking vir Vroeë Kindontwikkeling in die kerk en samelewing.
  • Ons help gemeentes stap-vir-stap om by Vroeë Kindontwikkeling in hul gemeenskap betrokke te raak.

Ons het twee predikante en ‘n sekretaresse in voltydse diens. Daar is ook ‘n taakspan wat leidinggewend is en ondersteuning aan gemeentes gee oor hoe om by Vroeë Kindontwikkeling betrokke te raak.

 

sean-esterhuizen
Ds. Sean Esterhuizen (VG Kerk)
079 6717 603
sean@kaapkerk.co.za

dekockisabella_fotor
Isabella de Kock (Sekretaresse)
021 9577 113
omgee@kaapkerk.co.za

steynhans-f_fotor
Ds. Hans Steyn (Voorsitter van Taakspan)
082 7887 899
hsteyn@telkomsa.net

okennedyandre-f_fotor
Ds. Andre O’Kennedy (Ondervoorsitter van Taakspan)
083 6878 501
ok@comptnet.co.za

sonja-200
Sonja Basson
sonja@kaapkerk.co.za

nioma-200
Ds. Nioma Venter (PSD: Diaconia)
021 957 7110
076 553 1831
nioma@kaapkerk.co.za