Loading...
Pastorale Sorg 2018-05-16T15:39:39+00:00

GALASIËRS 6:2
Dra mekaar se laste, en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus.

Om mekaar in moeilike tye te ondersteun, is ten diepste ‘n uitdrukking van ons liefde vir God. Hierdie dra van mekaar se laste, is soms in die vorm van ‘n besoek aan ‘n sieke in die hospitaal, soms net ‘n nie-veroordelende gesindheid, of ‘n gasvrye tuiste.

Hospivision help veral plattelandse gemeentes wat ver van die stad af is met pastorale besoeke in die volgende staatshospitale: Tygerberg Hospitaal, Rooikruis Hospitaal en Karl Bremer Hospitaal. Leraars of familielede kontak Hospivision en gee besonderhede van die pasiënt deur en besoeke word gereël. Hospivision bied ook ‘n verskeidenheid van kursusse aan wat lidmate toerus in pastorale sorg.

Terwyl jou geliefdes of jyself ‘n doktor of hospitaal in die stad moet besoek, nooi Weltevreden Akkommodasie jou om van hul fasiliteite en spesiale tariewe gebruik te maak en sodoende jou uitgawes sover moontlik te beperk.

‘n Databasis bekend as MyHulp kan jou help om met pastorale terapeute in jou omgewing kontak te maak.

Het jy vrae of uitdagings rondom MIV/Vigs? Weet dat jy by CABSA nie alleen kundige leiding nie, maar ook deernisvolle ondersteuning sal vind.

Nal'ibali
MyHulp
CABSA