Loading...
Kontak Ons 2018-05-17T13:46:46+00:00

Ons maak graag kontak – kry ons hier in die hande!

Telefoon: 021 957 7109/7113
E-pos: diaconia@kaapkerk.co.za
Sinodale Kantoor, De Langestraat 5, Bellville, 7530

Posadres:
Privaatsak X8, Bellville, 7530