Loading...
Dagboek 2018-05-17T16:22:22+00:00
Sinodale Koördineringspan 02-Feb
Taakspan Gemeentediakonaat 07-Feb
Badisa Bestuursraad 13-Feb
Dagbestuur Diaconia 14-Feb
Goeie Hoop Behuisingsmaatskappy 14-Feb
Sinodale Koördineringspan 02-Mar
Moderamen 06-Mar
Moderamen 07-Mar
Taakspan HIV/Vigs 08-Mar
Taakspan Gemeentediakonaat 03-May
Sinodale Koördineringspan 04-May
Taakspan HIV/Vigs 10-May
Badisa Bestuursraad 22-May
Dagbestuur Diaconia 23-May
Goeie Hoop Behuisingsmaatskappy 23-May
Sinodale Koördineringspan 01-Jun
Sinodale Taakspan vir Kommunikasie 12-Jun
Taakspan Diakonaat 02-Aug
Sinodale Koördineringspan 03-Aug
Sinodale Taakspan vir Kommunikasie 07-Aug
Taakspan HIV/Vigs 16-Aug
Dagbestuur Diaconia 15-Aug
Goeie Hoop Behuisingsmaatskappy 15-Aug
Moderamen 28-Aug
Moderamen 29-Aug
Badisa Bestuursraad 03-Sep
Lede en Jaarvergadering Badisa 04-Sep
Diensgroep Diaconia Jaarvergadering 05-Sep
Sinodale Koördineringspan 07-Sep
Sinodale Taakspan vir Kommunikasie 09-Oct
Taakspan HIV/Vigs 18-Oct
Taakspan Gemeentediakonaat 01-Nov
Sinodale Koördineringspan 02-Nov
Badisa Bestuursraad 13-Nov
Dagbestuur Diaconia 14-Nov
Goeie Hoop Behuisingsmaatskappy 14-Nov
Sinodale Koördineringspan 07-Dec