• Slide 1

Diacona sluit vennootskappe met gemeentes om te fokus op Vroeë Kindontwikkeling.

Wat sal ware verandering in ons land bring?

Dit is op verskeie plekke in die wêreld geïllustreer dat Vroeë Kindontwikkeling tot groter gelykheid tussen mense, beter onderwys en gesondheidsuitkomste, 'n sterker ekonomie en 'n beter samelewing met minder misdaad, openbare geweld en meer sosiale samehorigheid lei. Die volgende video demonstreer waarom dit so is.
Stuur ‘n e-pos aan omgee@kaapkerk.co.za om 'n webskakel te kry om 'n hoë resolusie weergawe van hierdie video af te laai om vanaf 'n hardeskyf in die kerk te speel.

Waarmee is God besig?

As gelowiges glo ons dat Jesus die Here is en dat Hy steeds Sy kerk deur Sy Gees lei. Ons glo Hy het Sy kerk in Suid-Afrika bewus gemaak van hul roeping om ‘n verskil in mense se lewens te maak. Vroeë Kindontwikkeling is die een saak wat die afgelope paar jaar telkens op die kerk se tafel beland het. Die kerk is dus oortuig daarvan dat die fokus op Vroeë Kindontwikkeling ‘n saak is wat telkens deur die Heilige Gees op ons hart gedruk word. Die kerk is nie die eerste of enigste organisasie wat die erns van die saak van Vroeë Kindontwikkeling aanhoor nie. Talle mans en vrouens in gemeenskappe, nie-regerings organisasies, asook die regering self, is reeds bewus van die erns en noodsaak daarvan. Ons moet almal mekaar se hande vat. Ons sien die beweging van die Gees daarin dat soveel mense besef dat Vroeë Kindontwikkeling die beste geleentheid is om kinders ‘n kans te gee om voor te berei vir die lewe, asook om sukses in die samelewing te behaal.