Daar is tans wêreldwyd ‘n nuwe bewuswording rondom die kweek van groente in kleiner tuine aan die groei. Covid-19 het verder kom onderstreep hoe belangrik VOLHOUBARE voedselvoorsiening is. Die Hoop en Versoening Trust, Diaconia en die Groenspan (ekologie) het onlangs rondom hierdie saak hande gevat en moedig mense oor die hele ekonomiese spektrum aan om tuine te begin by hul huise, kerke en skole. Klik hier vir meer inligting
COVID-19 South African Resource Portal
SINODALE KOMMUNIKASIE oor Covid-19
Gemeentes: doen hier aansoek vir hulp uit die rampfonds

INISIATIEWE

VENNOTE

Badisa
DGMT
Nal'ibali
smartstart
HospiVision
CABSA
MyHulp